Bài viết theo Tag: Duraco

Duraco gồm hai dồng sản phẩm chính là duraco 8 và duraco 10 tương ứng với hai dòng sản phẩm tấm lợp sinh thái 8 sóng và 10 sóng. Tấm lợp duraco có nguyên liệu sản xuất sanh sách được nhập khẩu từ Pháp và được nhiều công trình tại Việt Nam sử dụng. Thông thường mẫu này được dùng ít hơn hàng Onduline vì về cơ bản thông số hai loại chỉ khác nhau về độ dày.