Bài viết theo Tag: màng pe quấn tay

Màng pe quấn tay có thiết kế lõi ổng to hơn dùng để thò tay vào bên trong bọc hàng bằng phương pháp thủ công, một số trường hợp sử dụng nhiều có thể dùng một cây gậy tự chế để thò vào cuộn nhanh hơn. Đa số các loại cuộn màng pe đều được thiết kế để có thể sử dụng được cả hai cách quấn tay và quấn máy, một số trường hợp đặc biệt có kết cấu dùng đơn lẻ.