Bài viết theo Tag: Onduvilla

Onduvilla là thương hiệu nhánh của Onduline có thiết kế theo phong cách tấm lợp sinh thái giả ngói siêu nhẹ. Với cùng một nguyên liệu và cấu trúc như nau nhưng Onduvilla có thiết kế giống với ngói hơn dành cho những công trình sinh thái yêu thích phong cách giản dị của ngói lợp.