Bài viết theo Tag: tấm lợp giả ngói

Tấm lợp giả ngói hay tấm lợp sinh thái là một và chỉ khác nhau về thiết kế một dòng giống với tole một dòng giống với ngói truyền thống. Cả hai thương hiệu OndulineOnduvilla đều thuộc thương hiệu Onduline của Pháp với chất lượng hàng đầu đã được sử dụng nhiều trên thế giới trước khi có mặt tại Việt Nam.