Bài viết theo Tag: polycarbonate sheet

Tấm lợp lấy sáng được làm từ việc đúc nhựa polycarbonate nên trong tiếng anh được gọi là polycarbonate sheet hay dịch sát nghĩa là tấm nhựa polycarbonate. Thư mọc tổng hợp các bài viết về tấm nhựa lấy sáng thông minh như hướng dẫn thi công lắp đặt, cách bảo quản và vận chuyển, các thương hiệu nên sử dụng trên thị trường,… Đây là từ gọi chung về các loại tấm lợp từ polycarbonate nói chung, bạn có thể tìm kiếm theo các tag khác riêng biệt hơn về cấu trúc thông tin sản phẩm.