Bài viết theo Tag: glass house

Glass house là tên tiếng anh của nhà kính, tại đây chúng tôi xin được phép chỉ nói về các loại nhà kính nông nghiệp trồng rau chứ không đề cập đến nhà kính xây dựng. Glass house tag tổng hợp những thông tin các bài viết về phương pháp thi công lắp đặt và các nội dung xoay quanh chủ đề màng nhà kính cuộn lợp phủ làm nhà kính mà chúng ta hay gọi là ni lông lợp nhà màng.