Bài viết theo Tag: màng bọc thực phẩm

Cuộn màng bọc thực phẩm thuộc thư mục lưu trữ các sản phẩm cuộn màng pe khổ nhỏ chuyên dùng để bọc thực phẩm bảo vệ tránh bụi bẩn hay ôi thiu thức ăn. Sản phẩm màng bọc thực phẩm được sử dụng gần nhu trên hầu hết các gia đình với nhiệm vụ chính để bảo vệ đồ ăn khỏi những yếu tố bên ngoài và tránh kiến hay côn trùng đậu vào. Ngoài ra khi được cất lưu trữ trong tủ lạnh cũng giúp tránh được mùi hôi do đồ ăn ám trong ngăn tủ lạnh.