Bài viết theo Tag: màng pe quấn máy

Màng pe quấn máy được thiết kế với một lõi rỗng có thể gắn được vào máy quấn màng, bạn có thể thấy nguyên quá trình này khi đi sân bay lúc gửi hành lý thường có một nhân việc chuyên quấn hàng cho khách bằng một máy quấn màng pe thiết kế một cọc đứng để gắn cuộn pe, một bên là bàn xoay để bọc tự động quốn nhanh hơn.