Bài viết theo Tag: màng pe quấn pallet

Tag màng pe quấn pallet tổng hợp về các loại màng quấn tay lõi nhỏ dùng trong số lượng nhiều để quấn cố định hàng hóa trên pallet tránh bị đổ khi chất lên cảng cao trong kho hàng, đồng thời cũng vẫn cùng một công dụng về bảo vệ khi di chuyển bằng xe nâng. Trong này có hướng dẫn cách quấn hàng trên pallet phần dưới bài viết, khách hàng có thể tham khảo trực tiếp bằng video để hiểu rõ hơn.