Bài viết theo Tag: nhà kính nông nghiệp

Nhà kính nông nghiệp tổng hợp các nội dung cung cấp về một mô hình nông nghiệp hiện đại nay đã rất phổ biến, nhà kính đem lại hiệu quả rất cao cho ngành nông nghiệp trồng trọt nhất là với các loại hoa màu khó tính như hoa phong lan, hoa hồng, nấm,… Vật tư nhà kính chính để làm nên một công trình là màng nhà kính, dùng để phủ lợp trên khung làm nhà màng.