Bài viết theo Tag: pc solid sheet

Tấm lợp lấy sáng đặc ruột có tên tiếng anh là pc solid sheet với pc là viết tắt của polycarbonate và solid sheet là nói về một loại nhựa đặc. Kích thước của tấm polycarbonate dạng đặc thông dụng là 1,2m ngang nhân với 30m dài nguyên cuộn. Tuy nhiên đơn giá được tính theo mét vuông nên khách hoàn toàn có thể cắt lẻ theo ý muốn.