Bài viết theo Tag: tấm nhựa acrylic

Tấm nhựa Acrylic là tên gọi gốc của tấm nhựa mica vì thành phần sản xuất mica chủ yếu là nhựa Acrylic hoặc tên PMMA do có chứa thành phần methyl methacrylate. Ở Việt Nam người ta hay gọi thân thiện là tấm mica nhưng trên một số quốc gia khác họ vẫn thường gọi là acrylic sheet.