Bài viết theo Tag: màng pe bọc hàng

Cũng giống như màng bọc thực phẩm, màng pe bọc hàng chỉ có khổ ngang lớn hơn dùng để bọc hàng hóa đóng gói sản phẩm khi vận chuyển hay đơn giản chỉ là chống bụi trong nhà khi những đồ dùng trong nhà ít khi dùng tới cất trong kho. Trong thư mục tag này là tổng hợp những bài viết thông tin cho khách hàng về các loại màng bọc hàng hóa phổ biến và an toàn sức khỏe để chọn mua một cách đúng đắn.