Bài viết theo Tag: tấm nhựa polycarbonate

Tấm nhựa polycarbonate có cái tên khá thuần chủng vì được làm từ nhựa polycarbonate mà lúc trước đây là tên gọi gốc của sản phẩm khi ứng dụng vào đời sống. Sau này sản phẩm thiết kế chủ yếu dùng lợp mái công trình nên mới có nhiều người chuyển sang gọi là tấm lợp lấy sáng polycarbonate.