Bài viết theo Tag: xlite

Tấm lợp polycarbonate giá rẻ X-lite là thương hiệu tấm lấy sáng giá rẻ đáng mua với chất lượng được đánh giá từ nhiều công trình sau thời gian là tương đối tốt so với mức giá. Xlite có độ dày khá kiêm tốn và chỉ có một loại duy nhất 4,5mm kích thước 2m1 x 5m8.